logo Stowarzyszenia E-learningu Akademickiego

Certyfikaty Stowarzyszenia E-learningu Akademickiego

Stowarzyszenie E-learningu Akademickiego prowadzi procedury certyfikacji dla osób aktywnie zaangażowanych w proces edukacji realizowany z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Stowarzyszenie oferuje możliwość uzyskania certyfikatów:

 • e-nauczyciela
 • metodyka zdalnego nauczania.

Udział w postępowaniach certyfikacyjnych, zarówno dla osób ubiegających się o certyfikat e-nauczyciela jak i metodyka zdalnego nauczania, jest nieodpłatny.

Dotychczas odbyły się cztery edycje postępowania certyfikacyjnego dla e-nauczycieli i trzy dla metodyków zdalnego nauczania. Zarząd SEA podjął decyzję o rozpoczęciu od 27 grudnia 2016 r. naboru zgłoszeń w ramach czwartej edycji certyfikacji metodyków zdalnego nauczania. Nabór potrwa do 25 stycznia 2017 roku lub do wyczerpania limitu (16) miejsc.

Metodyk zdalnego nauczania

Terminarz:

 • Zgłoszenia kandydatów: 27 grudnia 2016 r.-25 stycznia 2017 r.
 • Formalna ocena zgłoszeń – potwierdzenie zakwalifikowania na egzamin: do 28.01 2017 r.
 • Egzamin certyfikacyjny (Warszawa, SGH): 1 lutego 2017 r., godz. 12.00-15.00
 • Ocena merytoryczna prac egzaminacyjnych: 2-19 lutego 2017 r.
 • Ogłoszenie wyników certyfikacji: 5 marca 2017 r.

Wręczenie certyfikatów metodyka zdalnego nauczania będzie miało miejsce podczas wiosennego seminarium naukowego SEA - dokładny termin zostanie podany w lutym.

Warunki uzyskania certyfikatu

Podstawą uzyskania Certyfikatu jest pomyślne zdanie egzaminu pisemnego. Egzamin ma charakter stacjonarny, odbywa się w Warszawie.

Celem egzaminu jest sprawdzenie wiedzy i umiejętności Kandydata w zakresie:

 • projektowania procesu dydaktycznego w e-learningu, a w szczególności:
  • tworzenia scenariusza e- zajęć;
  • zastosowania różnych form aktywizowania uczących się, z akcentem na dobór odpowiednich rozwiązań do zróżnicowanych potrzeb i celów dydaktycznych kursu;
 • specyfiki przebiegu procesu dydaktycznego w e-learningu oraz problemów, jakie mogą wystąpić w jego trakcie;
 • aspektów prawnych e-edukacji.

Zadania egzaminacyjne korespondują z zestawieniem kompetencji metodyka zdalnego nauczania, opracowanym przez Stowarzyszenie (zapoznaj się z zestawieniem kompetencji metodyka zdalnego nauczania). Zadanie dotyczące zagadnień prawnych będzie służyło sprawdzeniu umiejętności zastosowania przepisów prawnych w praktyce e-edukacyjnej. Zachęcamy do zapoznania się z następującymi zasobami otwartymi na temat prawa autorskiego:

SEA | tel./fax (22) 646 61 42, kontakt@sea.edu.pl | Cookies