logo Stowarzyszenia E-learningu Akademickiego
tradycja + nowoczesność = e-learning akademicki
Wiadomości

» Webinar Cloud Academy

» Seminarium SEA w Ryni

» VIII Polski MoodleMoot

» e-Technologie w Kształceniu Inżynierów

» Przyznano certyfikaty metodyka SEA

[ archiwum ]

Dlaczego E-learning Akademicki?

Rola e-edukacji wzrasta zarówno na płaszczyźnie kształcenia komplementarnego, jak i w organizacji kursów i całych studiów. E-learning staje się integralnym elementem procesu kształcenia i wirtualizacji uczelni. Przechodzimy do fazy dojrzałego rozwoju e-learningu akademickiego w Polsce. Fazy, w której nie tylko będziemy dzielić się swoimi doświadczeniami na licznych seminariach czy konferencjach, ale także w której wspólnie działając, będziemy tworzyć wzorce dobrych praktyk e-edukacyjnych oraz je propagować - przyczyniając się w ten sposób do rozwoju e-learningu w Polsce.